Kết quả xổ số Max 3D

Lướt sang để chọn số kỳ muốn xem trending_flat
  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 30 ngày
  • 60 ngày
  • 90 ngày
  • 100 ngày
  • 200 ngày
  • 250 ngày
  • 300 ngày

Chọn thứ

Chọn ngày
Chọn số kỳ

Max 3D » Max 3D 06/01/2021

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00258 - Thứ 4 ngày 06/01/2021

G.1 193427
G.2 513602294261
G.3 221591571503878070
G.KK 792878696313421239648736
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 193 427 29 1.000.000
G.2 513 602 294 261 87 350.000
G.3 221 591 571 503 878 070 69 210.000
G.KK 792 878 696 313 421 239 648 736 155 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2980 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,081 40.000

Max 3D » Max 3D 04/01/2021

Kỳ quay thưởng: #00257 - Thứ 2 ngày 04/01/2021

G.1 730130
G.2 064643297083
G.3 358587337893912493
G.KK 661219252145374688748525
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 730 130 48 1.000.000
G.2 064 643 297 083 70 350.000
G.3 358 587 337 893 912 493 150 210.000
G.KK 661 219 252 145 374 688 748 525 185 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4590 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4,238 40.000

Max 3D » Max 3D 01/01/2021

Kỳ quay thưởng: #00256 - Thứ 6 ngày 01/01/2021

G.1 200794
G.2 403006933371
G.3 853249389113834861
G.KK 001640721423028980732818
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 200 794 22 1.000.000
G.2 403 006 933 371 107 350.000
G.3 853 249 389 113 834 861 120 210.000
G.KK 001 640 721 423 028 980 732 818 207 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2120 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,472 40.000

Max 3D » Max 3D 30/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00255 - Thứ 4 ngày 30/12/2020

G.1 276377
G.2 230568378661
G.3 021552300798612291
G.KK 105610867296435846159382
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 276 377 22 1.000.000
G.2 230 568 378 661 109 350.000
G.3 021 552 300 798 612 291 128 210.000
G.KK 105 610 867 296 435 846 159 382 170 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3030 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,941 40.000

Max 3D » Max 3D 28/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00254 - Thứ 2 ngày 28/12/2020

G.1 654689
G.2 179791194758
G.3 710624799719420095
G.KK 790000309333039191220389
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 654 689 42 1.000.000
G.2 179 791 194 758 90 350.000
G.3 710 624 799 719 420 095 124 210.000
G.KK 790 000 309 333 039 191 220 389 210 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4560 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,986 40.000

Max 3D » Max 3D 25/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00253 - Thứ 6 ngày 25/12/2020

G.1 030722
G.2 476230821547
G.3 923584041917886535
G.KK 619156387408667220852521
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 030 722 16 1.000.000
G.2 476 230 821 547 50 350.000
G.3 923 584 041 917 886 535 82 210.000
G.KK 619 156 387 408 667 220 852 521 266 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2690 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,773 40.000

Max 3D » Max 3D 23/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00252 - Thứ 4 ngày 23/12/2020

G.1 739995
G.2 289043534419
G.3 976015026809746236
G.KK 157317242690738980523506
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 739 995 33 1.000.000
G.2 289 043 534 419 88 350.000
G.3 976 015 026 809 746 236 114 210.000
G.KK 157 317 242 690 738 980 523 506 168 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 36 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3730 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,738 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Xem trực tiếp kết quả Max 3D hôm nay ở đâu nhanh và chính xác nhất? Trong thời buổi hiện đại ngày nay, tra thưởng Max 3D trở nên đơn giản hơn rất nhiều với ứng dụng ketquaxoso.tv.

Xem trực tiếp KQXS Vietlott Max 3D ở ketquaxoso.tv

Ngày nay, có quá nhiều địa chỉ để theo dõi kết quả Vietlott Max 3D, tuy nhiên nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập ở những địa chỉ khác như tốc độ đường truyền có độ trễ cao, độ ổn định thấp, quảng cáo động chiếm không gian v.v. gây mất tập trung cho người chơi.

Kết quả xổ số Max 3D

Nhận thấy điều đó, đội ngũ ketquaxoso.tv đã khắc phục và ra mắt tính năng xem trực tiếp kết quả xổ số Max 3D cực tiện lợi. Bạn có thể tập trung xem từng con số xuất hiện chuẩn xác với tốc độ cao nhất.Không chỉ thế, các thống kê và kết quả cũ đã về cũng sẽ được chúng tôi liệt kê đầy đủ.

Giúp bạn có thể tra cứu lại những đợt quay trước đó để làm căn cứ cho việc chọn số của mình.Chúc bạn vui và hài lòng khi tận hưởng những tiện ích mà ketquaxoso.tv mang lại.  

Mở rộng keyboard_arrow_down
[X]
Ads23/03/2020