Kết quả xổ số Max 3D

Lướt sang để chọn số kỳ muốn xem trending_flat
  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 30 ngày
  • 60 ngày
  • 90 ngày
  • 100 ngày
  • 200 ngày
  • 250 ngày
  • 300 ngày

Chọn thứ

Chọn ngày
Chọn số kỳ

Max 3D » Max 3D 14/12/2020

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00248 - Thứ 2 ngày 14/12/2020

G.1 091143
G.2 982508730501
G.3 054855989983015237
G.KK 465329742192314401182265
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 091 143 39 1.000.000
G.2 982 508 730 501 106 350.000
G.3 054 855 989 983 015 237 81 210.000
G.KK 465 329 742 192 314 401 182 265 209 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 21 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 62 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4800 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,826 40.000

Max 3D » Max 3D 11/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00247 - Thứ 6 ngày 11/12/2020

G.1 548272
G.2 694908024169
G.3 307041900557351240
G.KK 474318929186287662261865
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 548 272 54 1.000.000
G.2 694 908 024 169 51 350.000
G.3 307 041 900 557 351 240 188 210.000
G.KK 474 318 929 186 287 662 261 865 135 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 8 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3420 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,573 40.000

Max 3D » Max 3D 09/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00246 - Thứ 4 ngày 09/12/2020

G.1 004230
G.2 914594261733
G.3 680624299115802993
G.KK 515925276908719715297953
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 004 230 21 1.000.000
G.2 914 594 261 733 81 350.000
G.3 680 624 299 115 802 993 109 210.000
G.KK 515 925 276 908 719 715 297 953 311 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2450 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,180 40.000

Max 3D » Max 3D 07/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00245 - Thứ 2 ngày 07/12/2020

G.1 715369
G.2 689817629316
G.3 048786969726412737
G.KK 732488045693421143216056
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 715 369 104 1.000.000
G.2 689 817 629 316 83 350.000
G.3 048 786 969 726 412 737 136 210.000
G.KK 732 488 045 693 421 143 216 056 257 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 5060 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,610 40.000

Max 3D » Max 3D 04/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00244 - Thứ 6 ngày 04/12/2020

G.1 590940
G.2 310465464365
G.3 060195193950031860
G.KK 353944294566301753846455
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 590 940 18 1.000.000
G.2 310 465 464 365 113 350.000
G.3 060 195 193 950 031 860 70 210.000
G.KK 353 944 294 566 301 753 846 455 142 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2560 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,494 40.000

Max 3D » Max 3D 02/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00243 - Thứ 4 ngày 02/12/2020

G.1 696874
G.2 597138626310
G.3 637916982406906927
G.KK 147792550460146421722844
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 696 874 31 1.000.000
G.2 597 138 626 310 66 350.000
G.3 637 916 982 406 906 927 100 210.000
G.KK 147 792 550 460 146 421 722 844 169 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2650 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,769 40.000

Max 3D » Max 3D 30/11/2020

Kỳ quay thưởng: #00242 - Thứ 2 ngày 30/11/2020

G.1 472733
G.2 100242907163
G.3 205720102179347227
G.KK 675382215150521672470655
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 472 733 44 1.000.000
G.2 100 242 907 163 136 350.000
G.3 205 720 102 179 347 227 129 210.000
G.KK 675 382 215 150 521 672 470 655 184 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4310 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,929 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Xem trực tiếp kết quả Max 3D hôm nay ở đâu nhanh và chính xác nhất? Trong thời buổi hiện đại ngày nay, tra thưởng Max 3D trở nên đơn giản hơn rất nhiều với ứng dụng ketquaxoso.tv.

Xem trực tiếp KQXS Vietlott Max 3D ở ketquaxoso.tv

Ngày nay, có quá nhiều địa chỉ để theo dõi kết quả Vietlott Max 3D, tuy nhiên nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập ở những địa chỉ khác như tốc độ đường truyền có độ trễ cao, độ ổn định thấp, quảng cáo động chiếm không gian v.v. gây mất tập trung cho người chơi.

Kết quả xổ số Max 3D

Nhận thấy điều đó, đội ngũ ketquaxoso.tv đã khắc phục và ra mắt tính năng xem trực tiếp kết quả xổ số Max 3D cực tiện lợi. Bạn có thể tập trung xem từng con số xuất hiện chuẩn xác với tốc độ cao nhất.Không chỉ thế, các thống kê và kết quả cũ đã về cũng sẽ được chúng tôi liệt kê đầy đủ.

Giúp bạn có thể tra cứu lại những đợt quay trước đó để làm căn cứ cho việc chọn số của mình.Chúc bạn vui và hài lòng khi tận hưởng những tiện ích mà ketquaxoso.tv mang lại.  

Mở rộng keyboard_arrow_down