Max 3D 30/12/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00255 - Thứ 4 ngày 30/12/2020

G.1 276377
G.2 230568378661
G.3 021552300798612291
G.KK 105610867296435846159382
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 276 377 22 1.000.000
G.2 230 568 378 661 109 350.000
G.3 021 552 300 798 612 291 128 210.000
G.KK 105 610 867 296 435 846 159 382 170 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3030 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,941 40.000