Max 3D 30/11/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00242 - Thứ 2 ngày 30/11/2020

G.1 472733
G.2 100242907163
G.3 205720102179347227
G.KK 675382215150521672470655
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 472 733 44 1.000.000
G.2 100 242 907 163 136 350.000
G.3 205 720 102 179 347 227 129 210.000
G.KK 675 382 215 150 521 672 470 655 184 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4310 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,929 40.000