Max 3D 28/12/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00254 - Thứ 2 ngày 28/12/2020

G.1 654689
G.2 179791194758
G.3 710624799719420095
G.KK 790000309333039191220389
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 654 689 42 1.000.000
G.2 179 791 194 758 90 350.000
G.3 710 624 799 719 420 095 124 210.000
G.KK 790 000 309 333 039 191 220 389 210 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4560 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,986 40.000