Max 3D 28/08/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00202 - Thứ 6 ngày 28/08/2020

G.1 023498
G.2 794101615183
G.3 212520248870075940
G.KK 422509437860821149567425
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 023 498 59 1.000.000
G.2 794 101 615 183 56 350.000
G.3 212 520 248 870 075 940 112 210.000
G.KK 422 509 437 860 821 149 567 425 210 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2590 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,319 40.000
[X]
Ads23/03/2020