Max 3D 28/06/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00331 - Thứ 2 ngày 28/06/2021

G.1 750352
G.2 576517036370
G.3 402176606670630889
G.KK 449943176786669897121859
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 750 352 40 1.000.000
G.2 576 517 036 370 92 350.000
G.3 402 176 606 670 630 889 83 210.000
G.KK 449 943 176 786 669 897 121 859 167 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4810 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3.449 40.000