Max 3D 25/06/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00330 - Thứ 6 ngày 25/06/2021

G.1 548546
G.2 384672596256
G.3 296131198731359121
G.KK 808578006997321640788402
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 548 546 27 1.000.000
G.2 384 672 596 256 131 350.000
G.3 296 131 198 731 359 121 134 210.000
G.KK 808 578 006 997 321 640 788 402 108 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2720 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3.430 40.000