Max 3D 20/05/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00159 - Thứ 4 ngày 20/05/2020

G.1 124457
G.2 694221663591
G.3 506469150295793049
G.KK 584574296613003634159565
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 124 457 61 1.000.000
G.2 694 221 663 591 70 350.000
G.3 506 469 150 295 793 049 193 210.000
G.KK 584 574 296 613 003 634 159 565 140 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 15 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2550 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,034 40.000