Max 3D 18/11/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00237 - Thứ 4 ngày 18/11/2020

G.1 914642
G.2 469005301896
G.3 181177307153938685
G.KK 154276841269806499189905
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 914 642 37 1.000.000
G.2 469 005 301 896 95 350.000
G.3 181 177 307 153 938 685 143 210.000
G.KK 154 276 841 269 806 499 189 905 154 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2620 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,972 40.000