Max 3D 16/07/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00339 - Thứ 6 ngày 16/07/2021

G.1 519092
G.2 857129593525
G.3 941972502267809013
G.KK 004227474986919986214074
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 519 092 64 1.000.000
G.2 857 129 593 525 77 350.000
G.3 941 972 502 267 809 013 104 210.000
G.KK 004 227 474 986 919 986 214 074 139 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 15 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2690 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2.758 40.000