Max 3D 16/06/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00326 - Thứ 4 ngày 16/06/2021

G.1 340533
G.2 865968010491
G.3 323125572033626546
G.KK 037577155775456491179699
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 340 533 42 1.000.000
G.2 865 968 010 491 79 350.000
G.3 323 125 572 033 626 546 149 210.000
G.KK 037 577 155 775 456 491 179 699 281 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 36 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 71 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2590 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3.850 40.000