Max 3D 15/06/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00170 - Thứ 2 ngày 15/06/2020

G.1 281308
G.2 989154171582
G.3 299444711274154523
G.KK 589027868575604752664633
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 281 308 39 1.000.000
G.2 989 154 171 582 86 350.000
G.3 299 444 711 274 154 523 121 210.000
G.KK 589 027 868 575 604 752 664 633 239 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 8 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3940 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4,089 40.000
[X]
Ads23/03/2020