Max 3D 15/01/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00262 - Thứ 6 ngày 15/01/2021

G.1 677624
G.2 651595933790
G.3 366494611530027854
G.KK 257530624210269695701287
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 677 624 54 1.000.000
G.2 651 595 933 790 119 350.000
G.3 366 494 611 530 027 854 90 210.000
G.KK 257 530 624 210 269 695 701 287 181 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2640 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3.202 40.000