Max 3D 14/09/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00209 - Thứ 2 ngày 14/09/2020

G.1 210182
G.2 999123621021
G.3 338209747839659108
G.KK 238954441027192318780944
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 210 182 58 1.000.000
G.2 999 123 621 021 112 350.000
G.3 338 209 747 839 659 108 205 210.000
G.KK 238 954 441 027 192 318 780 944 180 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 7 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4530 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4,717 40.000
[X]
Ads23/03/2020