Max 3D 14/07/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00338 - Thứ 4 ngày 14/07/2021

G.1 178539
G.2 876030530498
G.3 166702215217677224
G.KK 178157676431705496161667
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 178 539 50 1.000.000
G.2 876 030 530 498 35 350.000
G.3 166 702 215 217 677 224 603 210.000
G.KK 178 157 676 431 705 496 161 667 123 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3230 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2.812 40.000