Max 3D 11/01/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00260 - Thứ 2 ngày 11/01/2021

G.1 160868
G.2 282560263721
G.3 321373412697147311
G.KK 278960229593082319657042
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 160 868 96 1.000.000
G.2 282 560 263 721 102 350.000
G.3 321 373 412 697 147 311 165 210.000
G.KK 278 960 229 593 082 319 657 042 181 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 50 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 5820 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4.178 40.000