Max 3D 05/08/2020 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00192 - Thứ 4 ngày 05/08/2020

G.1 419002
G.2 010680596776
G.3 209348036646913958
G.KK 399362190260766811351379
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 419 002 31 1.000.000
G.2 010 680 596 776 48 350.000
G.3 209 348 036 646 913 958 102 210.000
G.KK 399 362 190 260 766 811 351 379 207 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 18 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2700 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,706 40.000
[X]
Ads23/03/2020