Max 3D 05/07/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00334 - Thứ 2 ngày 05/07/2021

G.1 567807
G.2 764482463442
G.3 147518532610957717
G.KK 636625574618252414003914
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 567 807 27 1.000.000
G.2 764 482 463 442 42 350.000
G.3 147 518 532 610 957 717 342 210.000
G.KK 636 625 574 618 252 414 003 914 213 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 17 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 69 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3050 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4.339 40.000