Max 3D 02/06/2021 | Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay

Xổ số Max3D

Lịch sử kết quả Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00320 - Thứ 4 ngày 02/06/2021

G.1 104555
G.2 481038421922
G.3 968549999769669529
G.KK 533030277237993935314928
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 104 555 53 1.000.000
G.2 481 038 421 922 557 350.000
G.3 968 549 999 769 669 529 102 210.000
G.KK 533 030 277 237 993 935 314 928 213 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 8 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2710 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2.973 40.000