• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 7 ngày 27 tháng 02 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
09(5 lần); 86(4 lần); 78(4 lần); 82(4 lần); 88(4 lần); 30(3 lần); 06(3 lần); 07(3 lần); 21(3 lần); 99(2 lần); 29(2 lần); 90(2 lần); 39(2 lần); 54(2 lần); 47(2 lần); 83(2 lần); 53(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 71(2 lần); 27(2 lần); 37(2 lần); 11(2 lần); 13(2 lần); 18(2 lần); 22(1 lần); 49(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4:
00(0 lần); 56(0 lần); 32(0 lần); 34(0 lần); 35(0 lần); 36(0 lần); 41(0 lần); 45(0 lần); 48(0 lần); 51(0 lần);