• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê theo tổng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 18/10/2020 577 1
19 19/10/2020 585 0
28 19/10/2020 511 0
37 11/10/2020 531 8
46 19/10/2020 523 0
55 11/09/2020 554 38
64 19/10/2020 560 0
73 11/10/2020 581 8
82 14/10/2020 551 5
91 19/10/2020 572 0

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 19; 46; 91; 28; 64
1 47; 83
2 20
3 67; 67; 76
4 77; 04; 95
5 23
6 88
7 34; 07; 25
8 44; 35; 08
9 09; 18; 18; 81; 90