• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê theo tổng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 17/01/2021 483 1
19 14/01/2021 507 4
28 15/01/2021 470 3
37 16/01/2021 468 2
46 16/01/2021 447 2
55 12/01/2021 472 6
64 17/01/2021 488 1
73 14/01/2021 486 4
82 14/01/2021 487 4
91 17/01/2021 482 1

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 38; 38
2 02; 20; 84
3 21; 94; 49; 58; 49
4 13; 59; 95; 04; 86; 77
5 23; 69; 78; 41; 05
6 97
7 25
8 35; 08; 17; 53