• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê theo tổng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 24/07/2021 502 2
19 25/07/2021 527 1
28 08/07/2021 487 18
37 21/07/2021 491 5
46 22/07/2021 480 4
55 24/07/2021 501 2
64 26/07/2021 518 0
73 25/07/2021 504 1
82 21/07/2021 522 5
91 26/07/2021 508 0

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 64; 91
1
2 84; 39
3 76; 12; 03; 67; 30; 21
4 77; 31
5 78; 87; 14; 96
6 33; 60; 15; 88; 24
7
8 80; 08
9 36; 54; 63; 90