Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 38 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/02/2021

Đầu 0 00 15 lần 01 5 lần 02 29 lần 03 21 lần 04 22 lần 05 11 lần 06 18 lần 07 21 lần 08 29 lần 09 16 lần
Đầu 1 10 18 lần 11 17 lần 12 43 lần 13 33 lần 14 28 lần 15 18 lần 16 29 lần 17 32 lần 18 40 lần 19 19 lần
Đầu 2 20 15 lần 21 20 lần 22 47 lần 23 36 lần 24 30 lần 25 18 lần 26 35 lần 27 34 lần 28 47 lần 29 31 lần
Đầu 3 30 29 lần 31 34 lần 32 56 lần 33 49 lần 34 42 lần 35 27 lần 36 45 lần 37 56 lần 38 70 lần 39 40 lần
Đầu 4 40 14 lần 41 12 lần 42 31 lần 43 26 lần 44 19 lần 45 16 lần 46 21 lần 47 23 lần 48 33 lần 49 19 lần
Đầu 5 50 9 lần 51 14 lần 52 22 lần 53 26 lần 54 22 lần 55 12 lần 56 17 lần 57 25 lần 58 29 lần 59 14 lần
Đầu 6 60 17 lần 61 19 lần 62 35 lần 63 36 lần 64 27 lần 65 14 lần 66 26 lần 67 31 lần 68 32 lần 69 24 lần
Đầu 7 70 14 lần 71 15 lần 72 46 lần 73 43 lần 74 35 lần 75 19 lần 76 29 lần 77 32 lần 78 37 lần 79 20 lần
Đầu 8 80 20 lần 81 16 lần 82 51 lần 83 39 lần 84 31 lần 85 23 lần 86 40 lần 87 41 lần 88 41 lần 89 24 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 5 lần 92 21 lần 93 16 lần 94 14 lần 95 6 lần 96 14 lần 97 18 lần 98 13 lần 99 11 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/02/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 26313
G.1 85377
G.2 05722 96218
G.3 33973 06118 42871
20486 40204 15775
G.4 9706 2583 3438 4088
G.5 5982 9727 6391
2386 8266 3383
G.6 078 988 279
G.7 67 54 42 21
Loto : 13, 77, 22, 18, 73, 18, 71, 86, 04, 75, 06, 83, 38, 88, 82, 27, 91, 86, 66, 83, 78, 88, 79, 67, 54, 42, 21
ĐB 55600
G.1 59302
G.2 78836 71711
G.3 57669 79931 24351
86322 54511 71826
G.4 6225 6043 3742 0666
G.5 0314 6945 0521
6066 8579 0910
G.6 203 330 633
G.7 04 70 40 37
Loto : 00, 02, 36, 11, 69, 31, 51, 22, 11, 26, 25, 43, 42, 66, 14, 45, 21, 66, 79, 10, 03, 30, 33, 04, 70, 40, 37
ĐB 35855
G.1 42177
G.2 20074 32589
G.3 86484 98975 32529
41999 83797 88245
G.4 2972 1141 5546 9411
G.5 7013 8211 8017
1160 4564 7055
G.6 631 833 406
G.7 69 98 05 73
Loto : 55, 77, 74, 89, 84, 75, 29, 99, 97, 45, 72, 41, 46, 11, 13, 11, 17, 60, 64, 55, 31, 33, 06, 69, 98, 05, 73
ĐB 93315
G.1 73168
G.2 22638 92974
G.3 52693 70286 16719
69491 29122 08843
G.4 4639 3060 0385 5877
G.5 3640 8917 8654
4150 4993 6847
G.6 185 609 564
G.7 32 78 02 68
Loto : 15, 68, 38, 74, 93, 86, 19, 91, 22, 43, 39, 60, 85, 77, 40, 17, 54, 50, 93, 47, 85, 09, 64, 32, 78, 02, 68