Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/01/2021

Đầu 0 00 14 lần 01 15 lần 02 15 lần 03 13 lần 04 19 lần 05 8 lần 06 28 lần 07 24 lần 08 14 lần 09 21 lần
Đầu 1 10 11 lần 11 10 lần 12 15 lần 13 9 lần 14 14 lần 15 13 lần 16 21 lần 17 21 lần 18 11 lần 19 13 lần
Đầu 2 20 14 lần 21 16 lần 22 22 lần 23 10 lần 24 10 lần 25 11 lần 26 33 lần 27 16 lần 28 19 lần 29 23 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 6 lần 32 6 lần 33 2 lần 34 5 lần 35 3 lần 36 12 lần 37 4 lần 38 2 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 12 lần 41 9 lần 42 16 lần 43 8 lần 44 17 lần 45 8 lần 46 24 lần 47 18 lần 48 12 lần 49 22 lần
Đầu 5 50 11 lần 51 11 lần 52 29 lần 53 12 lần 54 11 lần 55 11 lần 56 26 lần 57 13 lần 58 13 lần 59 14 lần
Đầu 6 60 3 lần 61 8 lần 62 3 lần 63 7 lần 64 9 lần 65 4 lần 66 19 lần 67 7 lần 68 6 lần 69 7 lần
Đầu 7 71 7 lần 72 4 lần 73 3 lần 74 10 lần 75 1 lần 76 14 lần 77 8 lần 78 13 lần 79 16 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 7 lần 82 7 lần 83 3 lần 84 5 lần 85 5 lần 86 12 lần 87 4 lần 88 7 lần 89 8 lần
Đầu 9 90 4 lần 91 9 lần 92 9 lần 93 8 lần 94 8 lần 95 4 lần 96 25 lần 97 12 lần 98 6 lần 99 13 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 09264
G.1 84081
G.2 02515 40551
G.3 50923 52161 94571
45049 22063 12002
G.4 2350 7495 3382 3957
G.5 4240 9067 6766
4874 6126 8781
G.6 975 649 138
G.7 99 66 79 86
Loto : 64, 81, 15, 51, 23, 61, 71, 49, 63, 02, 50, 95, 82, 57, 40, 67, 66, 74, 26, 81, 75, 49, 38, 99, 66, 79, 86
ĐB 21331
G.1 54409
G.2 06619 35655
G.3 75287 68137 56058
56979 67719 99740
G.4 9658 2580 7860 6652
G.5 7769 5852 9649
2524 9395 4084
G.6 924 125 959
G.7 78 07 44 66
Loto : 31, 09, 19, 55, 87, 37, 58, 79, 19, 40, 58, 80, 60, 52, 69, 52, 49, 24, 95, 84, 24, 25, 59, 78, 07, 44, 66
ĐB 60545
G.1 94248
G.2 55911 27740
G.3 12215 57381 44280
45333 60402 47070
G.4 3600 0336 3138 0575
G.5 9728 4755 8161
3499 7805 1981
G.6 070 167 361
G.7 68 37 41 91
Loto : 45, 48, 11, 40, 15, 81, 80, 33, 02, 70, 00, 36, 38, 75, 28, 55, 61, 99, 05, 81, 70, 67, 61, 68, 37, 41, 91
ĐB 23677
G.1 32856
G.2 88201 31483
G.3 31721 22939 19393
86338 94480 25520
G.4 6750 4933 2122 0719
G.5 8448 8313 5584
9527 1697 4703
G.6 248 646 116
G.7 67 96 55 52
Loto : 77, 56, 01, 83, 21, 39, 93, 38, 80, 20, 50, 33, 22, 19, 48, 13, 84, 27, 97, 03, 48, 46, 16, 67, 96, 55, 52