Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 25 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 26/07/2021

Đầu 0 00 9 lần 01 19 lần 02 6 lần 03 31 lần 04 16 lần 05 4 lần 06 14 lần 07 16 lần 08 8 lần 09 12 lần
Đầu 1 10 7 lần 11 34 lần 12 9 lần 13 31 lần 14 20 lần 15 4 lần 16 21 lần 17 26 lần 18 16 lần 19 6 lần
Đầu 2 20 5 lần 21 16 lần 22 1 lần 23 19 lần 24 8 lần 25 2 lần 26 10 lần 27 12 lần 28 12 lần 29 8 lần
Đầu 3 30 18 lần 31 51 lần 32 11 lần 33 60 lần 34 26 lần 35 7 lần 36 37 lần 37 42 lần 38 31 lần 39 17 lần
Đầu 4 40 7 lần 41 26 lần 42 5 lần 43 29 lần 44 12 lần 45 6 lần 46 11 lần 47 17 lần 48 16 lần 49 10 lần
Đầu 5 50 3 lần 51 8 lần 52 4 lần 53 6 lần 54 5 lần 56 4 lần 57 8 lần 58 6 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 3 lần 61 17 lần 62 3 lần 63 19 lần 64 11 lần 65 2 lần 66 6 lần 67 8 lần 68 8 lần 69 4 lần
Đầu 7 70 12 lần 71 22 lần 72 5 lần 73 25 lần 74 15 lần 75 5 lần 76 14 lần 77 18 lần 78 11 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 9 lần 81 21 lần 82 6 lần 83 21 lần 84 17 lần 85 4 lần 86 12 lần 87 18 lần 88 12 lần 89 8 lần
Đầu 9 90 12 lần 91 26 lần 92 5 lần 93 35 lần 94 10 lần 95 4 lần 96 14 lần 97 16 lần 98 13 lần 99 13 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 26/07/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 40891
G.1 05339
G.2 20921 37824
G.3 15188 32390 37996
76984 77330 19767
G.4 4331 8163 3103 4608
G.5 2180 9377 9315
0460 3133 1714
G.6 887 164 354
G.7 36 12 76 78
Loto : 91, 39, 21, 24, 88, 90, 96, 84, 30, 67, 31, 63, 03, 08, 80, 77, 15, 60, 33, 14, 87, 64, 54, 36, 12, 76, 78
ĐB 82380
G.1 30971
G.2 01356 85942
G.3 16180 06396 61456
95973 05699 72114
G.4 8352 8556 2395 5143
G.5 4652 5305 3009
0694 5573 6234
G.6 508 259 535
G.7 03 98 25 19
Loto : 80, 71, 56, 42, 80, 96, 56, 73, 99, 14, 52, 56, 95, 43, 52, 05, 09, 94, 73, 34, 08, 59, 35, 03, 98, 25, 19
ĐB 77196
G.1 11985
G.2 46835 63116
G.3 72908 80575 20455
08599 26875 04148
G.4 2663 9444 7017 7483
G.5 3469 5539 9297
1063 5802 7411
G.6 400 645 796
G.7 92 22 19 60
Loto : 96, 85, 35, 16, 08, 75, 55, 99, 75, 48, 63, 44, 17, 83, 69, 39, 97, 63, 02, 11, 00, 45, 96, 92, 22, 19, 60
ĐB 46724
G.1 86038
G.2 35744 09196
G.3 74278 08901 73475
16038 15447 22443
G.4 4335 5732 9424 2448
G.5 5772 4566 6602
3203 1197 7966
G.6 185 040 599
G.7 29 84 34 30
Loto : 24, 38, 44, 96, 78, 01, 75, 38, 47, 43, 35, 32, 24, 48, 72, 66, 02, 03, 97, 66, 85, 40, 99, 29, 84, 34, 30