Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/10/2020

Đầu 0 00 8 lần 01 6 lần 02 6 lần 03 12 lần 04 9 lần 05 2 lần 06 15 lần 07 10 lần 08 15 lần 09 12 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 5 lần 12 2 lần 13 7 lần 14 9 lần 16 12 lần 17 10 lần 18 7 lần 19 7 lần
Đầu 2 20 5 lần 21 10 lần 22 3 lần 23 10 lần 24 13 lần 25 5 lần 26 18 lần 27 15 lần 28 11 lần 29 7 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 6 lần 32 4 lần 33 12 lần 34 13 lần 36 18 lần 37 19 lần 38 13 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 13 lần 41 16 lần 42 5 lần 43 15 lần 44 22 lần 45 4 lần 46 20 lần 47 26 lần 48 22 lần 49 12 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 9 lần 52 5 lần 53 13 lần 54 6 lần 55 5 lần 56 21 lần 57 13 lần 58 20 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 8 lần 61 15 lần 62 7 lần 63 19 lần 64 16 lần 65 2 lần 66 15 lần 67 29 lần 68 18 lần 69 14 lần
Đầu 7 70 11 lần 71 11 lần 72 5 lần 73 15 lần 74 20 lần 75 5 lần 76 21 lần 77 19 lần 78 16 lần 79 10 lần
Đầu 8 80 10 lần 81 16 lần 82 9 lần 83 19 lần 84 23 lần 85 3 lần 86 32 lần 87 25 lần 88 21 lần 89 14 lần
Đầu 9 90 9 lần 91 9 lần 92 12 lần 93 16 lần 94 12 lần 95 7 lần 96 12 lần 97 14 lần 98 11 lần 99 8 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 18225
G.1 46995
G.2 70204 95090
G.3 24476 39264 86783
15308 38820 47735
G.4 8388 9723 6681 6047
G.5 7307 7644 6567
4367 9128 6418
G.6 334 018 291
G.7 46 19 77 09
Loto : 25, 95, 04, 90, 76, 64, 83, 08, 20, 35, 88, 23, 81, 47, 07, 44, 67, 67, 28, 18, 34, 18, 91, 46, 19, 77, 09
ĐB 62319
G.1 09060
G.2 40484 02900
G.3 31294 09591 77642
11713 06012 42751
G.4 9126 6146 0008 6452
G.5 0327 8692 1092
8832 4766 6152
G.6 175 767 483
G.7 54 00 56 62
Loto : 19, 60, 84, 00, 94, 91, 42, 13, 12, 51, 26, 46, 08, 52, 27, 92, 92, 32, 66, 52, 75, 67, 83, 54, 00, 56, 62
ĐB 99469
G.1 18769
G.2 94451 50102
G.3 36129 33997 24679
83445 60238 87921
G.4 3070 8848 0414 7478
G.5 6518 5938 5335
1300 7211 4133
G.6 892 149 201
G.7 13 00 09 18
Loto : 69, 69, 51, 02, 29, 97, 79, 45, 38, 21, 70, 48, 14, 78, 18, 38, 35, 00, 11, 33, 92, 49, 01, 13, 00, 09, 18
ĐB 14408
G.1 28308
G.2 99131 68897
G.3 11317 19395 50764
55010 05188 73841
G.4 3162 0716 9104 2161
G.5 6940 4714 7043
7398 1187 4221
G.6 385 250 857
G.7 00 01 21 04
Loto : 08, 08, 31, 97, 17, 95, 64, 10, 88, 41, 62, 16, 04, 61, 40, 14, 43, 98, 87, 21, 85, 50, 57, 00, 01, 21, 04