Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 19/10/2020

Đầu 0 00 6 lần 01 6 lần 02 3 lần 03 7 lần 04 10 lần 05 5 lần 06 11 lần 07 8 lần 08 6 lần 09 5 lần
Đầu 1 10 3 lần 11 3 lần 12 5 lần 13 4 lần 14 5 lần 16 7 lần 17 5 lần 18 6 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 6 lần 21 4 lần 22 3 lần 23 5 lần 24 4 lần 25 1 lần 26 11 lần 27 7 lần 28 7 lần 29 4 lần
Đầu 3 30 4 lần 31 4 lần 32 2 lần 33 4 lần 34 5 lần 36 8 lần 37 4 lần 38 6 lần 39 5 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 5 lần 42 2 lần 43 6 lần 44 7 lần 45 1 lần 46 13 lần 47 7 lần 48 8 lần 49 8 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 4 lần 52 1 lần 53 6 lần 54 9 lần 55 4 lần 56 8 lần 57 5 lần 58 5 lần 59 7 lần
Đầu 6 60 11 lần 61 9 lần 62 7 lần 63 14 lần 64 9 lần 65 7 lần 66 18 lần 67 10 lần 68 13 lần 69 11 lần
Đầu 7 70 6 lần 71 7 lần 72 6 lần 73 10 lần 74 7 lần 75 3 lần 76 15 lần 77 9 lần 78 10 lần 79 5 lần
Đầu 8 80 8 lần 81 5 lần 82 7 lần 83 7 lần 84 4 lần 85 1 lần 86 14 lần 87 9 lần 88 11 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 8 lần 91 5 lần 92 7 lần 93 6 lần 94 7 lần 95 3 lần 96 14 lần 97 10 lần 98 10 lần 99 6 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 19/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 18225
G.1 46995
G.2 70204 95090
G.3 24476 39264 86783
15308 38820 47735
G.4 8388 9723 6681 6047
G.5 7307 7644 6567
4367 9128 6418
G.6 334 018 291
G.7 46 19 77 09
Loto : 25, 95, 04, 90, 76, 64, 83, 08, 20, 35, 88, 23, 81, 47, 07, 44, 67, 67, 28, 18, 34, 18, 91, 46, 19, 77, 09
ĐB 62319
G.1 09060
G.2 40484 02900
G.3 31294 09591 77642
11713 06012 42751
G.4 9126 6146 0008 6452
G.5 0327 8692 1092
8832 4766 6152
G.6 175 767 483
G.7 54 00 56 62
Loto : 19, 60, 84, 00, 94, 91, 42, 13, 12, 51, 26, 46, 08, 52, 27, 92, 92, 32, 66, 52, 75, 67, 83, 54, 00, 56, 62