Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 10/04/2021

Đầu 0 00 2 lần 02 8 lần 03 5 lần 04 13 lần 05 2 lần 06 7 lần 07 10 lần 09 3 lần
Đầu 1
Đầu 2 25 2 lần
Đầu 3 30 5 lần 35 7 lần 36 6 lần 37 3 lần 38 6 lần
Đầu 4 40 1 lần 45 5 lần 46 5 lần 47 5 lần 48 6 lần
Đầu 5 50 2 lần 52 6 lần 53 3 lần 54 9 lần 55 2 lần 56 7 lần 57 8 lần 58 1 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 5 lần 62 8 lần 63 4 lần 64 9 lần 65 5 lần 66 10 lần 67 11 lần 68 3 lần 69 3 lần
Đầu 7 70 5 lần 72 4 lần 73 2 lần 74 2 lần 75 7 lần 76 8 lần 77 7 lần 78 8 lần
Đầu 8 80 2 lần 82 8 lần 83 4 lần 84 8 lần 85 1 lần 86 7 lần 87 6 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 3 lần 95 3 lần 96 3 lần 97 3 lần 98 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 10/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 85313
G.1 55176
G.2 79036 28577
G.3 94383 79058 53998
29626 30944 46987
G.4 4695 6882 5660 7075
G.5 5263 9971 5237
5381 3743 2306
G.6 452 292 746
G.7 86 54 27 64
Loto : 13, 76, 36, 77, 83, 58, 98, 26, 44, 87, 95, 82, 60, 75, 63, 71, 37, 81, 43, 06, 52, 92, 46, 86, 54, 27, 64
ĐB 52070
G.1 62954
G.2 37646 88703
G.3 04269 02791 35381
80397 16804 02753
G.4 0651 7692 1233 6875
G.5 7439 7249 5341
9918 3352 8215
G.6 262 484 531
G.7 93 83 95 71
Loto : 70, 54, 46, 03, 69, 91, 81, 97, 04, 53, 51, 92, 33, 75, 39, 49, 41, 18, 52, 15, 62, 84, 31, 93, 83, 95, 71