Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 18/01/2021

Đầu 0 00 10 lần 01 9 lần 02 4 lần 03 4 lần 04 1 lần 05 5 lần 06 4 lần 07 5 lần 08 4 lần 09 5 lần
Đầu 1 10 10 lần 11 17 lần 12 3 lần 13 7 lần 14 3 lần 15 7 lần 16 5 lần 17 3 lần 18 4 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 5 lần 23 4 lần 24 3 lần 25 2 lần 26 2 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 11 lần 32 2 lần 33 3 lần 34 4 lần 35 5 lần 36 3 lần 37 2 lần 38 1 lần 39 3 lần
Đầu 4 40 9 lần 41 14 lần 42 3 lần 43 7 lần 44 4 lần 45 9 lần 46 2 lần 47 2 lần 48 3 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 10 lần 52 3 lần 53 5 lần 54 4 lần 55 3 lần 56 4 lần 57 3 lần 58 2 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 3 lần 61 3 lần 63 1 lần 64 1 lần 65 1 lần 66 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 71 1 lần 73 1 lần 74 1 lần 75 1 lần 76 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 4 lần 83 5 lần 84 3 lần 85 2 lần 86 2 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 9 lần 91 9 lần 92 1 lần 93 4 lần 94 5 lần 95 3 lần 96 3 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 18/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 92549
G.1 96884
G.2 06158 89877
G.3 24305 53638 12286
37720 42141 51253
G.4 8202 1717 2304 7338
G.5 0149 9697 0008
4535 1725 0195
G.6 494 321 078
G.7 59 13 69 23
Loto : 49, 84, 58, 77, 05, 38, 86, 20, 41, 53, 02, 17, 04, 38, 49, 97, 08, 35, 25, 95, 94, 21, 78, 59, 13, 69, 23
ĐB 55095
G.1 58464
G.2 65216 77011
G.3 19594 34767 57701
76863 70980 54862
G.4 8664 4091 1436 8925
G.5 5408 7165 1651
1712 1770 4474
G.6 002 600 566
G.7 43 98 97 87
Loto : 95, 64, 16, 11, 94, 67, 01, 63, 80, 62, 64, 91, 36, 25, 08, 65, 51, 12, 70, 74, 02, 00, 66, 43, 98, 97, 87