Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 26/07/2021

Đầu 0 00 4 lần 01 12 lần 02 3 lần 03 12 lần 04 3 lần 05 4 lần 06 5 lần 07 9 lần 08 4 lần 09 3 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 17 lần 12 3 lần 13 20 lần 14 6 lần 15 5 lần 16 6 lần 17 10 lần 18 8 lần 19 6 lần
Đầu 2 21 5 lần 22 1 lần 23 10 lần 24 3 lần 25 2 lần 26 2 lần 27 1 lần 28 5 lần 29 3 lần
Đầu 3 30 6 lần 31 26 lần 32 6 lần 33 35 lần 34 8 lần 35 6 lần 36 9 lần 37 11 lần 38 15 lần 39 4 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 10 lần 42 1 lần 43 14 lần 44 1 lần 45 2 lần 46 3 lần 47 8 lần 48 5 lần
Đầu 5 51 5 lần 52 1 lần 53 11 lần 54 3 lần 55 2 lần 56 2 lần 57 1 lần 58 5 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 6 lần 63 5 lần 64 1 lần 65 1 lần 66 1 lần 67 4 lần 68 2 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 7 lần 72 2 lần 73 7 lần 74 1 lần 75 2 lần 76 2 lần 77 8 lần 78 2 lần 79 3 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 15 lần 82 5 lần 83 21 lần 84 6 lần 85 4 lần 86 3 lần 87 9 lần 88 10 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 11 lần 92 2 lần 93 14 lần 94 3 lần 95 2 lần 96 3 lần 97 8 lần 98 6 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 26/07/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 40891
G.1 05339
G.2 20921 37824
G.3 15188 32390 37996
76984 77330 19767
G.4 4331 8163 3103 4608
G.5 2180 9377 9315
0460 3133 1714
G.6 887 164 354
G.7 36 12 76 78
Loto : 91, 39, 21, 24, 88, 90, 96, 84, 30, 67, 31, 63, 03, 08, 80, 77, 15, 60, 33, 14, 87, 64, 54, 36, 12, 76, 78
ĐB 82380
G.1 30971
G.2 01356 85942
G.3 16180 06396 61456
95973 05699 72114
G.4 8352 8556 2395 5143
G.5 4652 5305 3009
0694 5573 6234
G.6 508 259 535
G.7 03 98 25 19
Loto : 80, 71, 56, 42, 80, 96, 56, 73, 99, 14, 52, 56, 95, 43, 52, 05, 09, 94, 73, 34, 08, 59, 35, 03, 98, 25, 19