Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 10/04/2021

Đầu 0 02 2 lần 03 1 lần 06 12 lần 07 3 lần 08 2 lần 09 1 lần
Đầu 1 16 6 lần 17 2 lần 18 2 lần
Đầu 2 22 1 lần 23 1 lần 24 3 lần 26 14 lần 27 2 lần 28 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 32 2 lần 33 2 lần 34 3 lần 36 25 lần 37 7 lần 38 7 lần 39 1 lần
Đầu 4 46 11 lần 47 2 lần 48 1 lần
Đầu 5 52 3 lần 53 3 lần 56 30 lần 57 7 lần 58 6 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 10 lần 61 6 lần 62 23 lần 63 20 lần 64 25 lần 65 18 lần 66 40 lần 67 26 lần 68 12 lần 69 12 lần
Đầu 7 70 5 lần 71 2 lần 72 14 lần 73 12 lần 74 11 lần 75 10 lần 76 34 lần 77 16 lần 78 12 lần 79 14 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 2 lần 82 12 lần 83 8 lần 84 9 lần 85 8 lần 86 33 lần 87 12 lần 88 9 lần 89 8 lần
Đầu 9 90 3 lần 92 3 lần 93 4 lần 94 6 lần 95 3 lần 96 30 lần 97 7 lần 98 8 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 10/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 85313
G.1 55176
G.2 79036 28577
G.3 94383 79058 53998
29626 30944 46987
G.4 4695 6882 5660 7075
G.5 5263 9971 5237
5381 3743 2306
G.6 452 292 746
G.7 86 54 27 64
Loto : 13, 76, 36, 77, 83, 58, 98, 26, 44, 87, 95, 82, 60, 75, 63, 71, 37, 81, 43, 06, 52, 92, 46, 86, 54, 27, 64
ĐB 52070
G.1 62954
G.2 37646 88703
G.3 04269 02791 35381
80397 16804 02753
G.4 0651 7692 1233 6875
G.5 7439 7249 5341
9918 3352 8215
G.6 262 484 531
G.7 93 83 95 71
Loto : 70, 54, 46, 03, 69, 91, 81, 97, 04, 53, 51, 92, 33, 75, 39, 49, 41, 18, 52, 15, 62, 84, 31, 93, 83, 95, 71
ĐB 63904
G.1 56240
G.2 48222 98507
G.3 32353 37133 28267
86742 62636 80484
G.4 9490 4218 8779 1522
G.5 0179 6710 1978
3940 9894 6237
G.6 307 084 531
G.7 11 03 47 86
Loto : 04, 40, 22, 07, 53, 33, 67, 42, 36, 84, 90, 18, 79, 22, 79, 10, 78, 40, 94, 37, 07, 84, 31, 11, 03, 47, 86