Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 19/10/2020

Đầu 0 00 12 lần 01 7 lần 02 7 lần 03 9 lần 04 23 lần 05 2 lần 06 7 lần 07 14 lần 08 8 lần 09 7 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 2 lần 12 1 lần 13 3 lần 14 11 lần 15 1 lần 17 7 lần 18 4 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 12 lần 21 8 lần 22 8 lần 23 14 lần 24 22 lần 25 3 lần 26 11 lần 27 13 lần 28 13 lần 29 6 lần
Đầu 3 30 15 lần 31 8 lần 32 6 lần 33 11 lần 34 21 lần 35 4 lần 36 10 lần 37 13 lần 38 13 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 21 lần 41 15 lần 42 10 lần 43 19 lần 44 35 lần 45 5 lần 46 14 lần 47 31 lần 48 23 lần 49 12 lần
Đầu 5 50 10 lần 51 4 lần 52 4 lần 53 6 lần 54 20 lần 55 3 lần 56 3 lần 57 16 lần 58 9 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 9 lần 61 3 lần 62 2 lần 63 6 lần 64 21 lần 67 13 lần 68 5 lần 69 3 lần
Đầu 7 70 18 lần 71 6 lần 72 6 lần 73 9 lần 74 26 lần 75 2 lần 76 2 lần 77 15 lần 78 13 lần 79 3 lần
Đầu 8 80 23 lần 81 11 lần 82 10 lần 83 15 lần 84 31 lần 85 6 lần 86 14 lần 87 22 lần 88 18 lần 89 13 lần
Đầu 9 90 6 lần 92 5 lần 93 5 lần 94 12 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 19/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 18225
G.1 46995
G.2 70204 95090
G.3 24476 39264 86783
15308 38820 47735
G.4 8388 9723 6681 6047
G.5 7307 7644 6567
4367 9128 6418
G.6 334 018 291
G.7 46 19 77 09
Loto : 25, 95, 04, 90, 76, 64, 83, 08, 20, 35, 88, 23, 81, 47, 07, 44, 67, 67, 28, 18, 34, 18, 91, 46, 19, 77, 09
ĐB 62319
G.1 09060
G.2 40484 02900
G.3 31294 09591 77642
11713 06012 42751
G.4 9126 6146 0008 6452
G.5 0327 8692 1092
8832 4766 6152
G.6 175 767 483
G.7 54 00 56 62
Loto : 19, 60, 84, 00, 94, 91, 42, 13, 12, 51, 26, 46, 08, 52, 27, 92, 92, 32, 66, 52, 75, 67, 83, 54, 00, 56, 62
ĐB 99469
G.1 18769
G.2 94451 50102
G.3 36129 33997 24679
83445 60238 87921
G.4 3070 8848 0414 7478
G.5 6518 5938 5335
1300 7211 4133
G.6 892 149 201
G.7 13 00 09 18
Loto : 69, 69, 51, 02, 29, 97, 79, 45, 38, 21, 70, 48, 14, 78, 18, 38, 35, 00, 11, 33, 92, 49, 01, 13, 00, 09, 18