Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 10/04/2021

Đầu 0 00 6 lần 02 5 lần 03 5 lần 04 5 lần 05 4 lần 06 8 lần 08 1 lần 09 8 lần
Đầu 1 10 1 lần 12 3 lần 13 4 lần 14 4 lần 16 5 lần 17 4 lần 18 2 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 1 lần 22 6 lần 23 3 lần 24 5 lần 25 4 lần 26 11 lần 27 3 lần 28 4 lần 29 4 lần
Đầu 3 30 3 lần 31 1 lần 32 4 lần 33 5 lần 34 7 lần 35 6 lần 36 4 lần 37 6 lần 38 7 lần 39 7 lần
Đầu 4 42 3 lần 43 3 lần 44 4 lần 45 2 lần 46 2 lần 48 2 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 6 lần 51 3 lần 52 7 lần 53 13 lần 54 11 lần 55 11 lần 56 7 lần 57 4 lần 58 4 lần 59 10 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 6 lần 62 7 lần 63 4 lần 64 2 lần 65 12 lần 66 7 lần 67 7 lần 68 1 lần 69 5 lần
Đầu 7 70 3 lần 72 9 lần 73 2 lần 74 4 lần 75 3 lần 76 4 lần 77 2 lần 78 1 lần 79 3 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 1 lần 82 7 lần 83 4 lần 84 8 lần 85 6 lần 86 6 lần 87 5 lần 88 1 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 3 lần 92 7 lần 93 14 lần 94 6 lần 95 6 lần 96 10 lần 97 3 lần 98 8 lần 99 5 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 10/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 85313
G.1 55176
G.2 79036 28577
G.3 94383 79058 53998
29626 30944 46987
G.4 4695 6882 5660 7075
G.5 5263 9971 5237
5381 3743 2306
G.6 452 292 746
G.7 86 54 27 64
Loto : 13, 76, 36, 77, 83, 58, 98, 26, 44, 87, 95, 82, 60, 75, 63, 71, 37, 81, 43, 06, 52, 92, 46, 86, 54, 27, 64
ĐB 52070
G.1 62954
G.2 37646 88703
G.3 04269 02791 35381
80397 16804 02753
G.4 0651 7692 1233 6875
G.5 7439 7249 5341
9918 3352 8215
G.6 262 484 531
G.7 93 83 95 71
Loto : 70, 54, 46, 03, 69, 91, 81, 97, 04, 53, 51, 92, 33, 75, 39, 49, 41, 18, 52, 15, 62, 84, 31, 93, 83, 95, 71
ĐB 63904
G.1 56240
G.2 48222 98507
G.3 32353 37133 28267
86742 62636 80484
G.4 9490 4218 8779 1522
G.5 0179 6710 1978
3940 9894 6237
G.6 307 084 531
G.7 11 03 47 86
Loto : 04, 40, 22, 07, 53, 33, 67, 42, 36, 84, 90, 18, 79, 22, 79, 10, 78, 40, 94, 37, 07, 84, 31, 11, 03, 47, 86
ĐB 97675
G.1 55528
G.2 55398 29818
G.3 54673 41639 66052
64142 06759 99796
G.4 2370 2784 4435 5716
G.5 5498 3510 4504
0800 2973 2388
G.6 693 603 533
G.7 13 70 81 56
Loto : 75, 28, 98, 18, 73, 39, 52, 42, 59, 96, 70, 84, 35, 16, 98, 10, 04, 00, 73, 88, 93, 03, 33, 13, 70, 81, 56