Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/10/2020

Đầu 0 01 1 lần 02 1 lần 04 1 lần 07 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 1 lần 12 3 lần 14 2 lần 16 1 lần
Đầu 2 21 2 lần 22 4 lần 23 1 lần 24 1 lần 27 1 lần
Đầu 3 31 3 lần 32 1 lần 34 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 41 2 lần 42 2 lần 43 2 lần 44 2 lần 46 2 lần 47 5 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 53 1 lần 54 1 lần 56 1 lần 58 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 2 lần 62 5 lần 63 1 lần 64 2 lần 66 1 lần 67 1 lần
Đầu 7 70 1 lần 72 1 lần 73 1 lần 74 1 lần 78 1 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 1 lần 82 2 lần 83 2 lần 84 4 lần 86 2 lần 88 2 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 1 lần 92 1 lần 94 1 lần 96 1 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 18225
G.1 46995
G.2 70204 95090
G.3 24476 39264 86783
15308 38820 47735
G.4 8388 9723 6681 6047
G.5 7307 7644 6567
4367 9128 6418
G.6 334 018 291
G.7 46 19 77 09
Loto : 25, 95, 04, 90, 76, 64, 83, 08, 20, 35, 88, 23, 81, 47, 07, 44, 67, 67, 28, 18, 34, 18, 91, 46, 19, 77, 09
ĐB 62319
G.1 09060
G.2 40484 02900
G.3 31294 09591 77642
11713 06012 42751
G.4 9126 6146 0008 6452
G.5 0327 8692 1092
8832 4766 6152
G.6 175 767 483
G.7 54 00 56 62
Loto : 19, 60, 84, 00, 94, 91, 42, 13, 12, 51, 26, 46, 08, 52, 27, 92, 92, 32, 66, 52, 75, 67, 83, 54, 00, 56, 62
ĐB 99469
G.1 18769
G.2 94451 50102
G.3 36129 33997 24679
83445 60238 87921
G.4 3070 8848 0414 7478
G.5 6518 5938 5335
1300 7211 4133
G.6 892 149 201
G.7 13 00 09 18
Loto : 69, 69, 51, 02, 29, 97, 79, 45, 38, 21, 70, 48, 14, 78, 18, 38, 35, 00, 11, 33, 92, 49, 01, 13, 00, 09, 18
ĐB 14408
G.1 28308
G.2 99131 68897
G.3 11317 19395 50764
55010 05188 73841
G.4 3162 0716 9104 2161
G.5 6940 4714 7043
7398 1187 4221
G.6 385 250 857
G.7 00 01 21 04
Loto : 08, 08, 31, 97, 17, 95, 64, 10, 88, 41, 62, 16, 04, 61, 40, 14, 43, 98, 87, 21, 85, 50, 57, 00, 01, 21, 04