Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 10/04/2021

Đầu 0 00 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 13 2 lần 14 1 lần 18 1 lần
Đầu 2 22 1 lần 24 1 lần 26 2 lần 28 1 lần 29 3 lần
Đầu 3 34 4 lần 35 1 lần 36 1 lần 38 2 lần 39 1 lần
Đầu 4
Đầu 5 50 3 lần 52 1 lần 54 7 lần 55 2 lần 56 1 lần 59 2 lần
Đầu 6 62 1 lần 66 1 lần 67 2 lần
Đầu 7 70 1 lần 72 2 lần 74 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 82 2 lần 84 3 lần 86 1 lần 88 1 lần
Đầu 9 93 1 lần 94 2 lần 96 4 lần 98 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 10/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 85313
G.1 55176
G.2 79036 28577
G.3 94383 79058 53998
29626 30944 46987
G.4 4695 6882 5660 7075
G.5 5263 9971 5237
5381 3743 2306
G.6 452 292 746
G.7 86 54 27 64
Loto : 13, 76, 36, 77, 83, 58, 98, 26, 44, 87, 95, 82, 60, 75, 63, 71, 37, 81, 43, 06, 52, 92, 46, 86, 54, 27, 64
ĐB 52070
G.1 62954
G.2 37646 88703
G.3 04269 02791 35381
80397 16804 02753
G.4 0651 7692 1233 6875
G.5 7439 7249 5341
9918 3352 8215
G.6 262 484 531
G.7 93 83 95 71
Loto : 70, 54, 46, 03, 69, 91, 81, 97, 04, 53, 51, 92, 33, 75, 39, 49, 41, 18, 52, 15, 62, 84, 31, 93, 83, 95, 71
ĐB 63904
G.1 56240
G.2 48222 98507
G.3 32353 37133 28267
86742 62636 80484
G.4 9490 4218 8779 1522
G.5 0179 6710 1978
3940 9894 6237
G.6 307 084 531
G.7 11 03 47 86
Loto : 04, 40, 22, 07, 53, 33, 67, 42, 36, 84, 90, 18, 79, 22, 79, 10, 78, 40, 94, 37, 07, 84, 31, 11, 03, 47, 86
ĐB 97675
G.1 55528
G.2 55398 29818
G.3 54673 41639 66052
64142 06759 99796
G.4 2370 2784 4435 5716
G.5 5498 3510 4504
0800 2973 2388
G.6 693 603 533
G.7 13 70 81 56
Loto : 75, 28, 98, 18, 73, 39, 52, 42, 59, 96, 70, 84, 35, 16, 98, 10, 04, 00, 73, 88, 93, 03, 33, 13, 70, 81, 56